Become a Member

Membership to FHW is FREE and we welcome new members year-round.
Complete this membership form (below) to join (or download the form here).

Please read our membership objectives here before submitting your form.

Please specify | Noder os gwelwch yn dda
Please specify | Noder os gwelwch yn dda.
For the most recent financial year | am y flwyddyn ariannol ddiweddaraf.
Please specify | Noder os gwelwch yn dda.
Please specify | Noder os gwelwch yn dda
Please specify | Noder os gwelwch yn dda
(e.g. 1 x Programmer or 1 x Duty Manager who covers cinema programme and other duties etc. / e.e. 1 x Rhaglennydd neu 1 x Rheolwr/wraig Dyletswydd sy’n trafod rhaglen y sinema a dyletswyddau eraill etc.)
Box office for the last year (so that we can review independent film data across Wales) / Swyddfa docynnau am y fleyddyn ddiwethad (er mwyn inni adolygu data ffilm annibynnol ar draws Cymru)
A picture of your venue, with your permission to use on our website/social media platforms / Ffotograff o’ch lleoliad, gyda’ch caniatad chi i’w ddefnyddio ar ein gwefan/platfformau cyfryngau cymdeithasol.